Feedback på plats!

Feedback Board!

Ett tryck och en kommentar.

Med Feedback Board för iPad följer du snabbt upp upplevd känsla på plats. Feedback Board är designad för enkelhet för den som ger input, inga långa följdfrågor utan rakt på sak. Inkomna kommentarer ger konkret information om vad som uppskattas och vad som bör rättas till, en stor möjlighet till dagliga förbättringar. Vid tryck på gubbarna skapas lättförstådd statistik över tid.

Använd Feedback Board för kunder och besökare, för ett event eller för intern medarbetarfeedback. Skapa din attgöra-lista från ett upplevt perspektiv. 

 

Fånga publik feedback

För dig som vill utveckla verksamheten

Feedback Board passar dig som kontinuerligt vill utveckla verksamheten.
Självklart görs detta bäst tillsammans med kunder, gäster och medarbetare. Här är några exempel

Museum, nöjesparker, upplevelser

Museum, nöjesparker, upplevelser

Det är mycket besökare i rörelse med upplevelsen i centrum. Du behöver input på vad som händer under olika tider på dagen för att kunna göra snabba insatser. Feedback Board är alltid på plats.

Hotell

Hotell

Med hög servicenivå är det viktigt att få reda på problem direkt. Med Feedback Board kan du enklare fånga upp hur gästen upplever vistelsen på plats och i farten. 

Medarbetare

Medarbetare

Med Feedback Board kan du enkelt ta reda på vad dina medarbetare tycker om aktuell en fråga. Följ upp och jobba vidare tillsammans med resultaten. 

Feedback Board

Smidig och unik iPad-app

Feedback Board© är busenkel och även lite rolig på plats. Rama in med en passande bakgrundsbild och logga som stödjer frågan. Frågan kan även ställas på flera språk. 

Appen körs på iPad, så du kan använda din egen utrustning. Komplettera med stativ som passar dig. I och med att det är en riktig app (inte bara webbformulär) så hanteras störningar i internetuppkopplingen mycket bättre. Appen cachar all input ifall uppkopplingen går ner. 

Tre grundinställningar finns: Bara smileys, smileys + en fråga samt ytterligare en där man kan komplettera med kontaktuppgifter. Du bestämmer efter behov.

Vi hjälper er med grafisk design som passar sammanhanget. Enkelt ska det vara. 

Uppföljning på webben

I vår Feedback Manager får du en smidig uppföljning med statistik i realtid. Grafer visas för din valda tidsperiod. Jämför olika situationer över tid. 

Tillgång till olika undersökningar och dess resultat kan fördelas på olika avdelningar eller personer vilket underlättar samarbeten inom och mellan olika enheter. 

Meddelanden sparas i en smidig ärendehantering. Ofta är det saker som är lätta att agera på. Genom att kunna följa upp feedback på ett enkelt sätt kan ni höja kvalitén i den dagliga verksamheten på ett effektivt sätt. 


Graph